Juridische informatie

Gearresteerd? Dit moet je weten!

Er is kans dat je opgepakt wordt als je demonstreert of op een andere manier actie voert voor je idealen. De arrestantengroep is in het leven geroepen om mensen die gearresteerd zijn (en eventueel langer vastgehouden kunnen worden) ondersteuning te bieden. We geven voorlichting en bieden directe hulp bij acties zoals vandaag. Neem de tijd, en lees onderstaande tekst even rustig door. Mocht je nog vragen hebben na het lezen van deze mini-brochure, dan kun je ons mailen.

Voor de demonstratie/actie probeert de AG (ArrestantenGroep) advocaten te vinden die stand-by zijn om eventuele arrestanten bij te staan. Dat werkt beter dan een advocaat die toevallig dienst heeft die dag (piketadvocaat) en misschien geen ervaring heeft met acties of activisten, en ook niet voldoende kennis heeft van wat die activisten nodig hebben en waar ze mee te maken kunnen krijgen. Het is belangrijk dat je een advocaat hebt die achter je staat en die je kunt vertrouwen. Daarom hebben wij [advocaat] gevraagd. Als je zelf een advocaat hebt die je liever wilt spreken is dat jouw keuze, geef dat bij voorkeur ook even door aan de AG.

Rondom de actie proberen we uit te zoeken hoeveel mensen zijn gearresteerd, waar ze vast zitten en waarvan ze worden verdacht, en of ze hun voorkeursadvocaat te spreken krijgen. De politie neemt het niet zo nauw met het recht van arrestanten op hun eigen advocaat. Geloof hun smoesjes/leugens niet, laat je niet intimideren en blijf om je eigen advocaat vragen. Ze moeten daar uiteindelijk aan toegeven. Mocht er een piketadvocaat bij je langskomen, vraag die dan gewoon of zij/hij contact wil opnemen met jouw advocaat. Ook proberen wij uit te zoeken hoe arrestanten behandeld worden, of ze goed te eten krijgen (vegetarisch/veganistisch/halal/etc.), of ze schone kleren, boeken, spelletjes, postzegels etc. nodig hebben (we zullen dit proberen te brengen, maar dit krijg je vaak pas als je wordt overgeplaatst naar het Huis van Bewaring of Vreemdelingendetentie).
Als je tijdens de actie arrestaties ziet, meld dit alsjeblieft bij de arrestantengroep, bedenk hierbij wel dat je nooit namen moet noemen over de telefoon. Meld het ook als je vrijgelaten wordt!! We kunnen je achteraf ook helpen met juridische afhandeling van een boete of dagvaarding.

Bereid zoveel mogelijk zaken zelf van te voren voor; zoals dat je voldoende medicatie bij je hebt, dat huisdieren verzorgd worden, je een contactpersoon hebt die weet wat zij/hij moet doen etc. Als er gelegenheid is om vooraf een AG-briefje in te vullen kun je de naam en contactgegevens van die persoon ook doorgeven aan de AG, dan kunnen wij contact opnemen. Dit is ook handig als je besluit zo lang mogelijk anoniem te willen blijven, dan kan bijvoorbeeld het contact tussen jou en je familie/vrienden via ons lopen. Daardoor is de kans veel kleiner dat je identiteit door de politie (via je familiecontacten) achterhaald kan worden.

Opgepakt?

Als je gearresteerd bent kan de politie je in eerste instantie voor een overtreding 6 uur of een misdrijf 9 uur vasthouden, je fouilleren en al je persoonlijke spullen afnemen. Als je je naam niet noemt, je ID-kaart niet bij je hebt of niet wilt tonen kan de politie je bij verdenking van een overtreding nog 6 uur extra vasthouden voor onderzoek naar je identiteit. Ze zullen je dus bij een overtreding maximaal 6+6 = 12 uur mogen vasthouden. Bij verdenking van een misdrijf kan de politie je in verzekering stellen en je 3 dagen langer vasthouden. Dit telt vanaf het moment dat je voorgeleid voor de Hulp-officier van Justitie, dus niet vanaf het moment dat je bent gearresteerd. NB: de tijd tussen 12 uur `s nachts en 9 uur `s ochtends telt niet mee; hierdoor kan er in de praktijk wel 9 uur extra bij komen, wat zou betekenen dat je voor een overtreding maximaal 21 uur vastgehouden kan worden. Als je in verzekering wordt gesteld kun je maximaal 3 dagen en 18 uur vastgehouden worden.

Als je niet ongedocumenteerd bent, is goed om uit solidariteit geen Nederlands te spreken als je dat kan en geen identiteitsbewijs mee te nemen. Dit zul je dan natuurlijk vanaf het begin moeten doen. Op die manier is het voor de politie moeilijker om onderscheid te maken tussen gedocumenteerde en ongedocumenteerde mensen. Dit maakt het ingewikkelder om één groep mensen wel in vreemdelingenbewaring te plaatsen en anderen vrij te laten.

Als je ongedocumenteerd bent, bedenk dan goed of je het risico wil lopen om met een actie mee te doen. Als je veroordeeld wordt voor een strafbaar feit kan dat reden zijn om je aanvraag voor een verblijfsvergunning af te wijzen. Houd hier rekening mee. Als je geen papieren hebt, loop je altijd het risico om in vreemdelingendetentie geplaatst te worden. Dit risico wordt echter groter als je meedoet aan een politieke actie. Natuurlijk is het je eigen keuze of je mee wil doen. Het is dan wel belangrijk dat je bij de Arrestantengroep de naam en het telefoonnummer van je eigen advocaat achterlaat, als je die hebt. Zo kunnen we die op de hoogte stellen wanneer dit gebeurt. Een eigen advocaat is altijd beter op de hoogte van jouw procedure en de mogelijkheden.

Algemene rechten en plichten
Je bent niet verplicht om:
• Je naam te geven. Je kunt nog steeds anoniem blijven
• Een verklaring af te leggen.
• Iets te ondertekenen.
• Ingaan op een transactievoorstel
Zij mogen:
• Foto’s en vingerafdrukken nemen als je NN bent of in verzekering gesteld wordt. Dit gaan ze hoogstwaarschijnlijk doen.
• Je verhoren (niet ’s nachts)
• Je voor een spiegelwand zetten waarachter dan ‘getuigen’ staan die de politie zeggen of ze jou herkennen of niet, de zogenaamde ‘confrontatie’.
• Je overbrengen naar een ander politiebureau.

Anoniem blijven?
Je hebt het recht om je naam NIET te geven, wat de politie ook zegt. Bedenk wel goed dat als je besluit anoniem te blijven, je van te voren goed moet checken of je echt niets bij je hebt waar je naam op staat, of uit te halen valt (zoals je telefoon)!! Je krijgt als je anoniem blijft een officieel politie NN-nummer (Nomen Nescio), onthoud dit nummer goed!!
Anoniem blijven heeft voordelen:
• je hebt geen strafblad op je naam (aantekening in je juridisch uittreksel heet dat officieel) en dit gooit hun systeem door de war.
• Ook maak je het zo makkelijker om mee te doen aan acties met mensen die niet de juiste papieren hebben.
• Het is moeilijker om je een boete te geven (ze weten niet naar wie ze het sturen)
Het heeft ook nadelen:
• de politie kan je langer vasthouden, zogenaamd om je identiteit vast te stellen.
• Eventueel kan het niet dragen van je ID kaart een extra boete opleveren (als ze je later arresteren).

In verzekering (3 dagen,15uur mogelijk plus 3 dagen, 15uur)
Je krijgt een papier waarop staat dat je in verzekering gesteld bent en van welke misdrijven je wordt verdacht. Je moet opnieuw aangeven wie je advocaat is en dat je hem/haar wilt zien anders geeft de politie je een piketadvocaat. Je kan vragen of je mag bellen, maar recht hierop heb je niet. Als ze je laten bellen bedenk dan wel dat het telefoongesprek niet privé is.

Vreemdelingenrecht
Tegenwoordig worden activisten die hun naam niet bekend willen maken zo af en toe in vreemdelingenbewaring geplaatst. Dit betekent dat aangenomen wordt, omdat je je niet wilt identificeren, dat je illegaal in Nederland verblijft. Zodra je verteld is dat je vreemdelingrechtelijk wordt vastgehouden en je gehoord gaat worden, heb je het recht een advocaat te zien. Ook hier geldt: blijf vragen naar je voorkeursadvocaat! Geef aan dat je hem/haar ook eerst wil spreken voordat je gehoord wordt, hier heb je recht op en dit is heel belangrijk. In het vreemdelingenrecht heb je niet, zoals bij strafrecht, het recht om te zwijgen, maar heb je een medewerkingplicht. Het is daarom verstandig eerst met je advocaat gesproken te hebben.

Vrijheid
Als je spullen worden terug gegeven, vraagt de politie je om te tekenen hiervoor. Je hoeft nergens voor te tekenen. Als je vrijgelaten wordt, neem dan contact op met de arrestantengroep. Wij willen weten hoeveel mensen er zijn opgepakt en willen ook graag weten wanneer je weer vrij gelaten bent. We kunnen je onder andere adviseren over wat te doen met een eventuele dagvaarding.

Etnisch profileren, racisme, verschillende behandelingen
We willen erop wijzen dat de hierboven beschreven punten aangeeft hoe de juridische procedures zijn en wat daarin je rechten zijn. Politieracisme, etnisch profileren, transfobie bij de politie, discriminatie van mensen die niet in het plaatje van de politienormen passen etc. maakt dat dezelfde regels verschillend worden toegepast en heftigere consequenties kunnen hebben.
Juridisch is het moeilijk je hier tegen te wapenen, we kunnen dit alleen aankaarten en oproepen elkaar voor, tijdens en na de actie zo veel mogelijk te ondersteunen en te zorgen dat de solidariteit onder actievoerders door deze repressieve politie-acties niet wordt gebroken.

Algemene belangrijke punten:

 1. Ga je ergens aan meedoen waarbij er een redelijke kans is dat je wordt gearresteerd dan is het handig om dit van tevoren te vertellen aan iemand die je vertrouwt. Diegene kan dan contact opnemen met de arrestantengroep, doorgeven wie je advocaat is, je afmelden (ziekmelden?) bij school of werk, voor de planten en de poes zorgen enz. Bij het invullen van een briefje vooraf aan de actie kun je de naam en contactgegevens van die persoon ook doorgeven aan de AG, dan kunnen wij contact opnemen met hen.
 2. Je hebt het recht om je naam NIET te noemen, wat de politie ook zegt.
 3. VERKLAAR NOOIT IETS OVER JEZELF OF OVER ANDEREN!! Ze zitten niet met je te praten voor een goed gesprek tussen gelijkwaardige mensen, maar om informatie te ontfutselen over jou en over anderen. Hoe meer je vertelt, hoe groter de kans op veroordeling en straf. Vraag waarom je gearresteerd bent, vraag om je advocaat en zeg verder niets. De politie is erop getraind om op sluwe wijze informatie uit je te krijgen, ga hier nooit in mee. Het is de taak van de politie om je veroordeeld te krijgen, dus zoveel mogelijk bewijzen tegen je te verzamelen. De politie heeft geen andere taak dan dat. Wens je toch je principieel te verantwoorden voor de actie, dan is de (enige) plek daarvoor de rechtszaal waar je een slotwoord hebt.
 4. De politie is verplicht je te vertellen waarvoor je bent gearresteerd.
 5. Je hebt het recht om je eigen advocaat te zien, maar daar moet je wel zelf om vragen!
 6. Vraag je advocaat altijd om zijn/haar kaartje!!!
 7. Je hebt recht op je eigen dieet en wanneer nodig medische hulp. Eis dit. De politie zal hier namelijk erg moeilijk over kunnen doen, vooral als je anoniem blijft. Wees solidair en ondersteun elkaar in het eisen van dit soort dingen. Samen sta je sterk!
 8. Vrouwen mogen alleen door vrouwelijke agenten worden gefouilleerd, mannen alleen door mannen.
 9. Trans*personen worden gefouilleerd door een agent van het sekse dat in je paspoort staat. Als je anoniem blijft, zal de politie bepalen welk sekse zij jou toeschrijven.
 10. Je hebt recht op een tolk bij het verhoor als je niet goed Nederlands spreekt. De politie moet dit voor je regelen. Vraag altijd een tolk voor je eigen taal.
 11. De politie zal het niet zo nauw met de regels nemen, en zal je verblijf heel onaangenaam kunnen maken. De politie zal regels verschillend toe kunnen passen bij verschillende mensen. Probeer je hier van te voren mentaal op voor te bereiden.
 12. Zij zullen zich niet altijd aan de regels houden. Ook zullen ze van alles uit de kast trekken om jou aan het praten te krijgen. Bereid je hier zo goed mogelijk op voor. Laat je niet intimideren, blijf kalm en bedenk: je hulp komt eraan!
Scroll naar boven