Tips & Tricks

VOOR EEN ACTIE OF DEMONSTRATIE

AAN TE DENKEN VOOR EEN ACTIE OF DEMONSTRATIE:
• Probeer niet alleen naar een actie of een demonstratie te gaan, ga met een buddy binnen je affinitygroep. Dit is niet alleen gezelliger maar ook veiliger, er is altijd iemand die op je let. Spreek van de voren ook ontmoetingsplekken of, mocht je elkaar kwijt raken
Bedenk of je je ID-kaart bij je wilt hebben. Maak hierin voor jezelf een duidelijke afweging.
• Neem EHBO-spullen en eventueel je medicijnen mee.
• Als je medicijnen meeneemt, denk eraan je naam er af te halen als je anoniem wilt blijven
• Schrijf het telefoonnummer van de arrestantengroep (AG) op (op je lichaam, papier kan je worden afgenomen).
• Vul eventueel de arrestantenlijst in.
Maak je zakken leeg, neem enkel mee wat je werkelijk nodig hebt tijdens de actie of demonstratie. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan extra warme en/of droge kleding.
Drugs en alcohol passen niet op een actie of demonstratie; ze brengen jezelf en anderen in gevaar. De mogelijkheid tot besluitvorming, inschatting van de situatie etc. kunnen negatief beïnvloed worden.
Laat foto’s, agenda’s, adressen- en telefoonboekjes thuis. Dat geldt ook voor nagelschaartjes, zakmesjes e.d., die kunnen door de politie als verboden wapens worden geclassificeerd, hoe klein ze ook mogen zijn.
• Zorg ervoor dat berichten etc. uit je telefoon gewiped zijn (en niet gewist!, gewiste bestanden zijn gemakkelijk terug te halen). Neem het liefst je dagelijkse telefoon helemaal niet mee, liever een met lege simkaart.
• Vermijd het gebruik van contactlenzen en vettige make-up. Traangas en peperspray hechten er aan en het effect ervan wordt versterkt. Uitspoelen wordt ook bemoeilijkt.
• Bedenk van te voren wat de juridische mogelijkheden en risico’s zouden kunnen zijn, lees je in of laat je voorlichten door bijvoorbeeld de AG.

AAN TE DENKEN BIJ EEN ACTIE OF DEMONSTRATIE:
Denk aan wat je tijdens een actie of demonstratie zegt; er zijn vele politie agenten (herkenbaar en onherkenbaar) in de massa. Dus geen namen of belastende dingen zeggen als dit niet nodig of gevaarlijk is.
Neem geen foto’s of video-opnames van mensen op de actie of demonstratie.
• Ga bij voorkeur niet in je eentje naar een demonstratie. Blijf samen in groepen; zowel voor, tijdens en na een demonstratie. Let op elkaar, zorg voor elkaar  en waarschuw elkaar, wees solidair, ook met mensen die niet in je affinitygroepje zitten.
• Als de politie mensen arresteert, schrijf dan hun signalement en eventuele bijnaam op en meld deze informatie bij de AG.
• Particuliere beveiligingsinstellingen en bedrijven hebben niet de bevoegdheden als die van de politie en andere autoriteiten. Zij kunnen enkel doen wat elke andere burger ook mag. Iedere burger is bevoegd je aan te houden en vast te houden voor de politie als ze je op heterdaad op betrappen.

IN GEVAL VAN ARRESTATIE:
• Zorg er voor dat anderen door hebben dat je gearresteerd worden. Maak lawaai en schreeuw zodat anderen kunnen ingrijpen of als het te laat is zij de AG kunnen bellen.
Je hebt het recht om je naam NIET te noemen, wat de smeris ook zegt. Zelfs na de invoering van de id-toonplicht heb je nog steeds het recht om anoniem te blijven.
VERKLAAR NOOIT IETS OVER JEZELF OF OVER ANDEREN!! Vraag waarom je gearresteerd bent, vraag om je advocaat en zeg verder niets.
Je hebt het recht om je eigen advocaat te zien, maar daar moet je wel zelf om vragen! Vraag je advocaat altijd om het kaartje!! Voordat de politie je gaat verhoren moet je in de gelegenheid worden gesteld met je advocaat te spreken. Vanaf het moment dat je om je advocaat hebt gevraagd en deze is ingelicht, moet hij/zij/die 2 uur de tijd krijgen je te komen bezoeken. Accepteer geen piketadvocaat of smoesjes van de politie dat ze dit niet kunnen regelen of dat het je geld gaat kosten.
• Als je spullen teruggeven, vraagt de politie je om te tekenen hiervoor. Je hoeft nergens voor te tekenen.
• Je hebt recht op vegetarisch/veganistisch/halal/koosjer eten en wanneer nodig medische hulp. Eis dit.
• Vrouwen mogen alleen door vrouwelijke agenten worden gefouilleerd, mannen alleen door mannen. Voor trans*personen wordt de sekse die vermeld is in het paspoort gezien als bepalend. De politie mag bij NN-ers zelf bepalen wat ze denken dat jouw gender is.
• Je hebt recht op een tolk bij het verhoor.
Neem na vrijlating direct contact op met de arrestantengroep. Deze zullen kijken wat zij nog voor je kunnen betekenen. Doe dit ook als je jezelf er niet had aangemeld. Misschien hebben anderen dit wel voor je gedaan.

NA DE ACTIE OF DEMONSTRATIE:
• Check of je nog heel bent. Zoek hulp als je verwondingen of last hebt van psychische problemen.
• Geef jezelf de tijd om uit te rusten en praat met je vrienden over vervelende dingen die je hebt meegemaakt tijdens de actie of demonstratie.
• Voel geen schroom om contact op te nemen voor emotionele ondersteuning.
• Ga (als het is georganiseerd) naar de evaluatiebijeenkomst van de actie.
• Als je een dagvaarding ontvangt, neem dan contact op met de AG van de actie.
• Mocht je nog vragen hebben over de tijd die je vast hebt gezeten of andere juridische vragen, neem dan contact op met de arrestantengroep. Daar zijn ze voor.

Scroll naar boven