Downloads

Op deze plek kun je belangrijke bestanden vinden, die je kan downloaden. We hebben een globale onderverdeling gemaakt in bestanden waarin juridische informatie te vinden is, bestanden die te gebruiken zijn als je zelf een arrestantengroep wil draaien en andere bestanden waarin informatie te vinden is die we belangrijk vinden om te delen.

Juridische informatie/Legal information/Juristische Informationen/Informations juridiques

Uitgebreide brochure met Ag-info voor deelnemers aan een actie/demonstratie

Zelf een arrestantengroep draaien

Het eerste document wat in dit kopje te downloaden is, is een draaiboek van de toenmalige Arrestantengroep in Leiden, hoe jezelf juridisch kan voorbereiden bij kraakacties. Dit draaiboek is natuurlijk ook bij andere acties te gebruiken en is verder te vergelijken met de draaiboeken in het arrestantenboek:
Arrestantengroep draaiboek van AG-Leiden

Handige flyers, lijstjes, briefjes om uit te delen:

Het Arrestantenboek

In 2018 is er een nieuwe Arrestantenhandleiding verschenen.

De handleiding bestaat uit een eerste deel dat vooral bedoeld is voor mensen die als Arrestantengroep zicht willen houden op mensen die aan een actie, protest of demonstratie gaan deelnemen. Het tweede deel zijn enkele rechten en plichten die voor iedereen van belang zijn om te weten. Het laatste deel, deel drie, zijn wat voorbeeldbrieven, pamfletten, flyers en formulieren die te gebruiken zijn.
De handleiding is een product van de Arrestantengroep en Buro Jansen & Janssen en er is geprobeerd de bundel zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen.
Er zal vast van alles missen, maar dit is dan ook een handleiding in ontwikkeling. Tips om de Arrestantenhandleiding te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen zijn van harte welkom. Zowel wetgeving als de praktijk veranderen dus het is handig dat die veranderingen worden meegenomen. Vandaar dat de handleiding slechts in kleine oplage is gedrukt en er gewerkt wordt aan een website waar in de toekomst wijzigingen gemakkelijk kunnen worden aangepast.

De arrestantenhandleiding is in pdf vorm hier te downloaden. De gedrukte versie van de handleiding is te koop bij onder andere de uitgever het Fort van Sjakoo in Amsterdam. De website is nog niet gereed maar op www.arrestantenhandleiding.nl zullen alle teksten op overzichtelijke wijze worden gepresenteerd.

Meer nuttige informatie

Veganisten achter tralies

Dit boek is in 2000 gepubliceerd. Een aantal juridische zaken zijn verouderd, maar de tips en trics, zoals hoe om te gaan met inlichtingendiensten, zwijgen tijdens het verhoor en meer zijn nog steeds de moeite van het lezen waard. Sommige stukjes kunnen ook op deze site uitgelicht worden.

Scroll naar boven