Uitspraken

Friday 6 oktober: Autonoom in XR: gesprek over ervaringen met massa-acties/Autonomous in XR: conversation about experiences with mass actions.

Autonoom in XR: gesprek over ervaringen met massa-acties/Autonomous in XR: conversation about experiences with mass actions. In dit vervolg gesprek willen we doorpraten over o.a. Veiligheid bij massa-/XR-acties, diversiteit van tactieken, solidariteit over en weer tussen verschillende groepen, hoe je laat zien dat je naast het steunen van de blokkade ook staat voor een anarchistisch, […]

Friday 6 oktober: Autonoom in XR: gesprek over ervaringen met massa-acties/Autonomous in XR: conversation about experiences with mass actions. Lees verder »

Deze Vrijdag-This Friday (22sept) Autonomen in XR: in gesprek over massa acties/in conversation about mass actions

/ De arrestantengroep nodigt iedereen die zich vanuit de autonome beweging heeft aangesloten bij de A12 blokkades en andere XR acties de afgelopen tijd.The Arrestantengroep invites everyone from the autonomous movement who has recently joined the A12 blockades and other XR actions to come and talk about their experiences. We willen graag ervaringen uitwisselen om

Deze Vrijdag-This Friday (22sept) Autonomen in XR: in gesprek over massa acties/in conversation about mass actions Lees verder »

Scroll naar boven